Elita české inteligence kritizuje školství PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Pátek, 05. říjen 2007

Významní představitelé české inteligence stvrdili podpisy výzvu, jež vzbudila v posledních dvou týdnech nebývalý mediální rozruch.

Mimořádný ohlas měla i mezi čtenáři Práva, na jejichž přání zveřejňujeme v dnešním Studiu nejen nezkrácený text celého prohlášení, ale i další zajímavé informace.

Výzva varuje, a to velmi vážně a důrazně, před kritickou situací, v níž se ocitá jak české školství, tak společnost. Její signatáři apelativně upozorňují zejména na rizika spojená s poklesem úrovně vzdělanosti žáků s studentů.

Najdete mezi nimi tak proslulé a renomované osobnosti, jakými jsou režisér Jiří Menzel, spisovatel Josef Škvorecký, scenárista a herec Zdeněk Svěrák, teolog a filozof Tomáš Halík, astrofyzik Jiří Grygar, filozof a logik Pavel Materna či herci Victor Preiss, Ilja Racek a Petr Kostka.

A ke sto padesáti podpisům se stále přidávají další.

Výzva Všem, jejichž hlas je slyšet byla sepsána jako vstupní text ke konferenci Matematika - základ evropské vzdělanosti, která se konala v Hradci Králové 20. a 21. září tohoto roku.

Inicioval ji kritik současného stavu českého školství doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity.

 

 

Oficiální text výzvy

 

Všem, jejichž hlas je slyšet

 

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, "jejichž hlas je slyšet". Zamyslete se, prosím, nad následujícími řádky. 

 

V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za "skutečné", jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť "doháníme, co jsme zameškali". 

 

Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností? 

 

Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota, a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru. 

 

Jsme malý národ a malý stát. Máme-li obstát v Evropě a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzívně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného, vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity. 

 

Obracíme se proto na všechny, jejichž hlas je slyšet. 

 

Uvědomte si, že se značnou měrou podílíte na utváření atmosféry v celé populaci, že svými názory ovlivňujete hlavně mladou generaci. Snažte se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujte svá slova, která pronášíte o školství, vzdělanosti a vzdělávání. Mějte na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Snažte se proto být konstruktivní a motivovat pozitivními příklady. 

 

Nezapomínejte, že zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost. 

 

Kde se přidat Pokud se chcete k výzvě přidat, obraťte se na níže uvedený mail docenta Bečváře z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

 

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Mezi signatáři výzvy jsou i tyto osobnosti

 

Jiří Menzel, režisér

RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik

Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., teolog a filozof

Prof. RNDr. Václav Hořejší,CSc., imunolog

Eva Kantůrková, spisovatelka

Prof. PhDr. Pavel Materna,CSc., filozof a logik

Viktor Preiss, herec

Ilja Racek, herec

Zdeněk Svěrák, scenárista a herec

RNDr. Ivan Šetlík, CSc. biolog

Prof. Josef Škvorecký, spisovatel

Ing. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel

Prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc., lékař a biochemik

Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., filozof

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., historik

Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., fyzikální chemik

Michael Heyrovský, Ph.D., chemik

Doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc., literární historik

Ivan Wilhelm, DrSc., fyzik

MUDr. Jan Cimický, CSc., psychiatr, básník a spisovatel

Otakar Brousek st., herec

 

Autor: Marek Přibil, Jitka Götzová z deníku Právo

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.