Padesát dárků pro vaše děti do nového roku PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Pondělí, 03. prosinec 2007

Návrhy, které může mateřská a otcovská fantazie

přizpůsobit, přepracovat, znovu objevit...


1. Objímejte se a dávejte si před dětmi najevo vzájemnou

lásku.

2. Dodržujte sliby. Nikdy nelžete.

3. Dovolte, aby je prarodiče trošku rozmazlovali.

4. Dělejte jiným to, co byste chtěli, aby oni dělali vám.

5. Připravte si dobré odpovědi na otázku: ,Jak se rodí

děti?“

6.Buďte vzory. Budou dělat vždycky to, co děláte a nikdy to, co

říkáte.

7. Navykněte je na dobrou četbu.

8.Naučte je dokončit to, co začaly. Vysvětlete jim, Že

velkých úspěchů se dosáhne jen s námahou a

vytrvalostí.

9.Snažte se, aby vaše děti vždycky byly u toho, když je

chválíte.Nepromítnete žádnou příležitost, kdy mohou

slyšet, jak druhým lidem vyprávíte o jejich úspěších.

10.Vypravujte jim o svém životě, především o době, kdy

jste byli v jejich letech.

11.Pomozte jim zapojit se do nějaké skupiny, sportovního

družstva nebo hudebního souboru.

12.Buďte pevní a držte se svých hodnot a osobních

principů: budete tak jejich stabilní bod v neklidném

světě.

13.Čtete jim nahlas knihy, které se jim i vám líbí.

14.Nechte je, ať čelí důsledkům svých činů. Nemůžete být

stále jejich vlnolamy.

15.Ptejte se jich každý večer, jak se jim dařilo během dne.

16.Než je budete trestat, ujistěte se, jestli dobře

pochopili tři „Proč“: proč je zakázáno, proč to musí

napravit a proč to nesmějí víckrát

udělat

17. Ujistěte je, že tady budete vždycky pro ně, i když

se jim Přihodí cokoli.

18. Složte s nimi nějakou hloupou písničku a

zpívejte ji do ochraptění.

19. Dovolte jim, aby se ve svém pokoji zavřely,

kdykoli to budou potřebovat.

20. Naučte je rozpoznat chyby, aniž by obviňovaly

druhé. Naučte je snášet prohry.

21.Nezapomeňte nikdy na pusu na dobrou noc, i

když jsou už ospalé,

22. Neodkládejte na zítřek to, co byste s nimi chtěli

dělat dnes:zítra nikdy nenastane.

23.Řekněte jim, že je milujete. Opakujte to. Znovu a

znovu.

24.Zakažte jim říkat sprostá slova ve vaší přítomnosti a

sami si dávejte pozor na jazyk

25.Odpovězte na jejich otázky, nebo vám je přestanou

dávat.

26.Nechoďte spát, dokud máte otevřený konflikt.

27.Pečujte o sebe a své zdraví. Jste pro ně hodně důležití.

28.Neříkejte nikdy: ,Viděl jsi to? Mel jsem pravdu!“ Ony

to už vědí.

29.Naučte je plavat, lyžovat, vařit, žehlit, šít a

tancovat.

30.Vymyslete rodinné obřady. U stolu přidělte

každému „osobní“ místo.

31.Učte je rozlišovat dobro od zla - povídejte si o

svých názorech na to, co je a co není správné.

32.Nikdy nepodceňujte jejich strachy, úzkosti, pochyby,

znepokojení.

33.Naučte je nalézt Polárku a čtyři světové strany.

34.Předplaťte jim jejich nejoblíbenější Časopis.

35.Říkejte často kouzelné věty: „Jsem na tebe hrdý.“

„Důvěřuji ti.“ „Zvládneš to!“

36.Milujte je takové, jaké jsou. To je ten nejkrásnější

dárek.

37.Často opakujte: „Protože já jsem tvá matka (tvůj otec)

a jsem za tebe zodpovědný. Tečka.“ Je to důvod víc než

dostatečný.

38.Nacvičte si s nimi doma, co mají dělat v případě

požáru,nebezpečí nebo úrazu.


39. Ukažte jim, že nemají nikdy „složit zbraně“, dokud

není ukončen zápas

40. Když jedou na výlet, vložte jim do batůžku nějaké

překvapení.

41.Jděte jim příkladem: používejte koše na odpadky a

třiďte odpad.

42.Naučte je omlouvat se a prosit o odpuštění.

43.Klidní a pokojní rodiče mají klidné a pokojné děti.

Pamatujte si to.

44.Pozvěte je na pizzu nebo do kina. Jednoho po druhém.

45.Nikdy jim nelžete. Neexistuje milosrdná lež, každá nepravda,

kterou vysvětlíte, se stane cihlou, ze které

mezi vámi vyroste zeď.

46.Nepřipodobňujte je nikdy nikomu jinému.

47.Neodhalujte jejich skrytá tajemství.

48.Nepokoušejte se vystupovat před nimi jako neomylní.

49.Buďte takovými rodiči, jaké byste si přáli mít vy.

50.Modlete se s nimi každý večer.

51.Milí rodiče a děti, společně najděte dalších 50 dárků.

 

 

(podle knihy Vychovávej jako Don Bosco od Bruna Ferrera)


 

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.