Živé požehnání PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Středa, 20. únor 2008

Článek zaslala p. Jenderková z Určic.

 

Jaký je náš úkol a náš apoštolát? Žehnat světu Boží láskou.Na začátku každého dne se modlíme:,,Otevři,Pane,mé rty".
Jak je důležité,abychom otevřeli své rty,pozvedli své ruce a modlili se, aby Bůh osvítil lidský rozum,aby Bůh otevřel lidská srdce.
Jak je důležité,abychom žehnali lidem,situacím,abychom zakusili pozvednuté ruce Mojžíšovy,skrze které se otevřelo Rudé moře.
Je důležité,aby kněží nepřestávali žehnat,aby matky v tomto požehnání viděli jistotu pro svou rodinu,aby mezi ženou-matkou a mužem-otcem byl trvalý stav žehnání.Je důležité,aby bratrstva a modlitební skupiny žehnaly světu.
Máme více forem požehnání.První formou je služební požehnání,které je svěřeno knězi.Druhou formu mohou konat všichni křesťané, když vysloveně žehnají.Například děláme blízké osobě na čele znak kříže.
Máme i třetí formu požehnání a tím je náš vnitřní postoj ducha.Žijeme-li v postoji živého obětování,proudí skrze nás spasení.
Tehdy žehná naše duše,žehná náš pohled,žehná naše tvář a i náš dech lidem žehná.To je vyzařování,kterým hřejeme svět,podobně jako když slunce vyzařuje energii a zahřívá Zemi.Jestliže posvěcený předmět chrání lidi,potom mnohem více pomáhá,chrání a vyzařuje požehnání taková duše,která je úplně darovaná Bohu a žije prostě.
Pokuste se svým požehnáním naplnit celý svět,zastavte se v okamžicích,kdy jste sami přijali požehnání a vše,co máte uvnitř,od Boha,dávejte dál.
Požehnejte rose,všem kapkám deště,všemu co padá na Zemi.Žehnejte všem vlnám v moři,ať se lidé v létě koupají v požehnané vodě.
Žehnejte větrům,ať dech větru požehná a pohladí každého člověka.Žehnejte paprskům slunce.Žehnejte všem pokrmům,které lidé jedí v průběhu dne,ať se lidem dostane Božího požehnání.
To je veliké a prosté poslání,které vychází ze srdce křesťana.Staňte se živou eucharistií,buďte obětí živou,svatou a Bohu milou.
 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.