Jak může být normální chlap skutečným katolíkem? PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Pondělí, 07. duben 2008

Článek od Briana T. Olszewskeho publikoval 3.4.2008 server www.catholiconline.com s dovolením oficiálních novin Arcidiecéze v Milwaukee - Catholic Herald.

 

 

Výstavní prostory, které se běžně využívaly pro výstavy nožů a různých magických potřeb v rámci veletrhu ve státě Wisconsin, zprostředkovávaly od 23. února tohoto roku katolickou víru více než 3.000 pánských návštěvníků.

V pořadí druhá výroční konference hnutí „Muži Kristovi“ přilákala do Wisconsinského Expo Centra muže z celého státu. Především to byl den postavený na základním tématu: „Stavění mostů přivádí muže Domů“. V čase mezi slavením dvou mší svatých, přemýšleli účastníci spolu s přednášejícími, jak sjednotit mužství a katolictví ve svém životě.

 

„Být svatým je reálné“, řekl P. Larry Richards celému shromáždění. „Nepotřebujeme další zženštilé následovníky Ježíše. Potřebujeme muže! “P. Richards, diecézní kněz z Erie a moderátor pořadu „Změna navěky“, který vysílá Radio Relevant, prezentuje témata, jež nachází silnou odezvu u posluchačů. Takto pomáhá mužům v jejich úsilí pracovat na svém vztahu k Bohu. „Jestliže nejíte, zemřete; jestliže se nemodlíte, zemřete“ říká a připomíná všem, aby si na četbu Bible vyhradili čas každý den.

 

Kromě bohoslužeb, naslouchání a přijetí svátosti smíření, měli účastníci, kteří čekali často více, než 45 minut v zástupech, které se vinuly centrem, čas k reflexi nad rolí Krista ve svém osobním životě.

 

Viditelná láska

 

Joseph Treptow, farník od sv. Martina de Porres a sv. Františka z Assisi v Milwaukee, nosí náramek s natištěnou citací listu Kolosanům 3/10 (Oblečte člověka nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.)

„Lidé se mě na to ptají. Snažím se dávat dobrý příklad, ne kvůli tomu, co si o mě myslí,nebo říkají, ale aby poznali zář tohoto světla. Doufám, že jej budou následovat.“ Treptow,47 let,je nákupčím, pracujícím ve skladu na automatické stroje a nářadí. Krista postavildo centra svého života. „Všechno, co dělám je od Krista,“ říká. „Povzbuzuje mě ke službě druhým. Co dělám pro druhé, dělám pro něj. Jestliže někdo něco potřebuje, dělám skutky milosrdenství každý den, kdykoliv je to možné.“ Treptow, který zároveň pokračuje v dalším studiu v rámci programu pro auditory ještě dodal: „Bůh je láska a tato láska se přenáší skrze nás na další.“

 

Jim Moore, který je viceprezidentem zdravotní pojišťovny Aurora, říká, že cítí vliv Kristave svém osobním i profesionálním životě. „Jeho přítomnost mě nutí snažit se dělat taková rozhodnutí, jaké by dělal Kristus.“ Moore, pochází z farnosti sv. Františka z Borgie v Cedarburgu. Zde je ze skupinou farníků a pracovníků školy. „Nenosím své náboženství v rukávě,“ pokračuje „ale připomínku víry a vyznání mám vždy po ruce.“ „V popelníku svého auta mám položený růženec a na pracovním stole v kanceláři křížek.“ Moore mluví pozitivně o svém vztahu s Bohem a o Božím vlivu na lidi ve svém životě. „Jsem rád, že mám vztah s Bohem,“ zakončuje.

 

Aaron Schoofs, 17 let, dává hlavní zásluhu za svůj vztah k Bohu svým rodičům. „Především za to, jak mě vychovali,“ říká mladík z Hartford Union High School. Kandidát na biřmovánía farník od sv. Gabriela v Hubertus říká, že necítí tlak, nebo problémy ze strany svých vrstevníků, protože je obklopen přáteli, kteří prožívají víru podobně, jako on. „Bůh mě drží daleko od těchto věcí.“

 

Zaměření na Krista

 

Jedna z otázek P. Richardse na účastníky byla: „Chcete sloužit Bohu, i když to bude těžké?“

 

Tom Henke, z farnosti Panny Marie v Menomonee Falls ví, jak těžká může být odpověďna tuto otázku. Henke,46 let, který je šefem jedné konstrukční firmy říká, že tato věcje spojena s připomínáním si Kristovy přítomnosti v každodenním životě. „Vím, že bez něho bych neměl nic. Připomínám si to každý den. Cítím Kristovu přítomnost, když vidím lidi dělat věci, které by normálně nedělali – věci mimořádné. Je zde zapojeno něco mnohem většího.“ Předvádění (modelování) Krista druhým je něco, co je integrální součástí Henkeho profesionálního života. „Modelování Krista ve všednodenním světě se uskutečňuje, když si připomínáš, že vše co děláš je centrováno na Krista, a když zacházíš s lidmi tak, jak chceš, aby oni zacházeli s tebou,“ pokračuje. „Když řídíš své obchody, jsi pod mnohem větší kontrolou. Máš mnohem více příležitostí být férový, než ten, který je na pomyslném žebříčku někde dole.“

 

Nate Wolf zase popisuje svůj vztah s Bohem jako „dozrávání, maturitu“ Wolf má 28 let a je otcem jednoho dítěte, druhé je na cestě. Kristus má na jeho život zásadní vliv, což připisuje studiu Bible, kterému se věnoval na koleji. „Nestudoval jsem Bibli jenom pro zábavu,“ říká. „Aniž by mi můj táta říkal, že mám chodit do kostela, chodil jsem tam sám od sebe. Náboženství otcovo se stalo mým.“ Wolf, který je z farnosti sv. Františka Cabrini ve West Bendu říká, že díky studiu Bible došel k pochopení Boží milosti. „Zasloužil jsem si zemřít, ale Ježíš zaplatil cenu za mé hříchy. To vše se stalo jen z Boží milosti. Milost je svobodný dar toho, který je Bohem. Dává mi najevo, že mě akceptuje. To mělo na mě velký účineka nakonec mě to zasáhlo. Je to fantastické,“ dodává. Tento mladý inženýr říká, že pracujeu „Božích lidí“, kteří otevřeně mluví o své víře mezi sebou a ve své rodině. „Moje žena je fantastická křesťanka. Poskytuje mi velmi důležitou podporu.“ Wolf navštívil konferenci se svým otcem, bratrem, sedmi bratranci a „šesti nebo sedmi strýčky.“

 

Povolání k účasti

Co se týká každodenní živé víry, tak to je otázka priorit říká Wolf. „Neměl by zde být žádný důvod, proč by to nešlo,“ říká. „Pokud nevěnujeme čas pro Boha, jsme zataženi do spoustu jiných věcí. Ty se stávají více a více naléhavější, takže na Boha už nezbývá čas.“

 

Kevin O´Brien, jeden z organizátorů konferece řekl, že přípravný tým měl z celé akce „skvělý pocit.“ Říká, že se jeho předpověď o hodnocení konference naplnila, neboť zde poznali hodně „případů obrácení.“ „Muži skutečně zakusili povolání více se angažovat ve své víře,“jak referoval 25.2.2008 Catholic Herald (oficiální noviny Arcidiecéze v Milwaukee). „Chystáme se pokračovat v práci s muži, kteří se chtějí zapojit. Záměrem konference bylo také zdůraznit význam kněžství. O´Brien řekl, že „chtěli povzbudit úsilí našich kněží. Chtěli jsme je podpořit.“ Následoval prezentace P. Richardse nazvaná „Rybáři lidí“ pro účastníky konference. Toto 18 minutové video je z produkce Sekretariátu pro povolání a kněžskou formaci při U.S. biskupské konferenci. „Chtěli jsme viditelně ukázat mladým mužům,kteří cítí ve svém srdci volání ke kněžství, jak náročné je být knězem,“doplňuje O´Brien.„Chtěli jsme ukázat o čem kněžství je a kněžím složit naše laické uznání.“ O´Brien poznamenává, že se po závěrečné mši svaté zeptal arcibiskup Timothy M. Dolan účastníků, jestli někdo pocítil v průběhu konference volání ke kněžství. „Hned jich patnáct nebo dvacet povstalo,“ uzavírá.

 

 


 

 

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.