Poutní místo Panny Marie Ochranitelky na Křébech u Prasklic PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Pondělí, 27. říjen 2008

Historie poutního místa Panny Marie na Křébech

V roce 1715 nechal baron František Ferdinand Sak, svobodný pán z Bohuňovic, majitel moravského panství postavit na Křébech nedaleko Prasklic poutní kapli Panny Marie Ochranitelky jako dík za odvrácení moru, který trval na Moravě od 1. května až do konce měsíce září roku 1714.

Původní kaple nebyla velká, tři sáhy dlouhá a dva sáhy široká a pojala asi 150 lidí. Vysvěcení kaple připadlo na středu křížových dnů roku 1716 a provedl je morkovský farář Martin Karel Kučeřík. Nad oltářem visel obraz Panny Marie, vyšitý na hedvábí. Ke kapli brzy přichází velká procesí poutníků z celého okolí. Značné dary poutníků svědčily o tom, že Panna Maria vyslyšela jejich prosby.

Křébské poutní místo se stávalo čím dál známější a vyhledávanější a množství poutí se značně navyšovalo. Proto zde bylo v  roce 1772 zřízeno lokální kaplanství podřízené farnímu úřadu v Morkovicích. Kaplan, který se měl starat o poutníky bydlel přímo na Křébech, ke kterým ještě patřily čtyři domky se svými obyvateli.

Největší zásluhu na zřízení kaplanství měl majitel morkovského panství Antonín svobodný pán Braida se svou paní Marií Annou, rozenou svobodnou paní z Ortigozy, kteří také zakoupili pro kapli nový obraz Panny Marie, malovaný dle vzoru italského poutního místa. Založil fundaci určenou na přestavbu a zvětšení kaple, ke které došlo v roce 1777. Z původní kaple se stala sakristie. Nový kostel do které se vešlo přes 400 lidí vysvětil 13. září 1778, v den Jména Panny Marie, generální vikář z Olomouce. V tento den zde byl také slavnostně zavěšen již dříve zmiňovaný obraz Panny Marie Ochranitelky, později nazvaný Panny Marie Křébské. Po zvětšení kaple se toto místo stalo ještě známějším a oblíbenějším. Na žádost hraběte Braidy a morkovského faráře povolila konsistoř dne 19. ledna 1778 sloužit kněžím mše svaté nejen v neděli, ale i ve všední dny.

Osvícenská politika císaře Josefa II. na konci 18. století však vedla ke konci tohoto lidmi oblíbeného poutního místa a kostel byl v roce 1787 úředně uzavřen a poutní místo z císařské vůle zrušeno.

Uzavřením kostela došlo k ohrožení památného obrazu Panny Marie. Z toho důvodu prohlásil hrabě Braida, že obraz kapli pouze zapůjčil a tak mu bylo dovoleno, aby si ho vzal zpět. Hrabě tak učinil a nechal obraz ve slavném průvodu z  křébské kaple přenést do farního chrámu v Morkovicích. Zde se těšil ještě celé devatenácté století velké úctě a mnozí poutníci, kteří dříve chodili na Křéby, se přicházeli k tomuto obrazu modlit do Morkovic. Během času však tento zvyk zcela pominul.

Existenci poutního místa na Křébech připomínala, do padesátých let dvacátého století, Boží muka spolu s mohutnou lípou rostoucí v místech bývalé kaple. Boží muka byla zubem času zničena a lípa zde rostla až do roku 2000, kdy se její poslední suché větve zhroutily k zemi.

Tím končí historie jednoho poutního místa. Dnes na Křébech tuto slavnou dobu připomínají jen obnovená Boží muka s obrázkem Panny Marie Křébské. Aby dávná sláva tohoto místa nezůstala dnešním generacím zcela utajena, bude při příležitosti 230. výročí posvěcení poutního kostela na Křébech, přičiněním obecního úřadu a farnosti Prasklice požehnána nově postavená poutní kaple s kovaným reliéfem milostného obrazu Panny Marie Křébské. Věříme, že obnovené poutní místo znovu přivede poutníky, kteří zde budou čerpat pomoc a útěchu stejně jako naši předkové.

 

 

1715 - postavena kaple na poděkování za odvrácení moru

1777 - 78 -  kaple rozšířena

13. 9. 1778 -  posvěcení poutního kostela Panny Marie Křébské

1787 -  zrušení poutního místa  císařem Josefem II.

13. 9. 2008 - požehnání nové kaple - obnovení poutní tradice

 

 Boží muka na místě poutního kostela současný stav.  Milostný obraz Panny Marie Křébské, malovaný dle vzoru italského poutního místa, dar majitele morkovského panství Antonína svobodného pána Braida a jeho ženy Marie Anny, rozené svobodné paní z Ortigozy.

 

Fotografie ze znovu obnovení poutního místa Křéby najdete zde: http://www.dpv.cz/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=27&catid=22. 

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.