V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat ... PDF Tisk E-mail
Napsal Lucie Ševrová   
Sobota, 14. únor 2009
V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat ... 


K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: 
"Chceš-li, můžeš mě očistit." 
Ježíš měl s ním soucit. 
Vztáhl ruku, 
dotkl se ho 
a řekl mu: 
"Chci, buď čistý!" 
(Mk 1,40-45)


Když se Ježíš setkal s malomocným, 
byl naplněn soucitem. 

Jedině soucit nám umožňuje vidět druhého člověka takového, jaký je. Pohled lásky totiž spatří v každém člověku hlubokou krásu lidské duše. Čím víc jsme i my schopni se ztotožnit s Ježíšovými pocity vůči konkrétnímu člověku, tím více jsme mu schopni pomoci v souladu s Boží vůlí a záměry. 

Neexistuje nic jiného, 
v čem bychom se mohli Bohu více podobat.

Jestliže lze lásku pokládat za první a největší přikázání, pak hlavním na lásce je schopnost mít soucit s trápením těch, kdo jsou v těžkostech a bídě. Neexistuje totiž nic jiného, v čem bychom se mohli Bohu více podobat, než skrze soucit a skutky milosrdenství,

Je tedy třeba, abychom otevřeli svá srdce všem chudým i všem těm, kdo z jakéhokoli důvodu trpí. Protože i my jsme lidmi, je třeba dávat jako příspěvek potřebným právě dobrodiní lidskosti a mít soucit se všemi, kdo se nacházejí v obtížích. 

Kristova láska se chce i dnes 
dostat ke každému.

Kristova láska se chce "v jeho těle, jímž je církev", 
dostat ke každému, kdo někde trpí. 
Kristovu tvář je třeba donést do všech míst, kde žijeme. 

Máme proto srdce k tomu, abychom soucítili s druhými, 
ruce k tomu, abychom o druhé pečovali, 
a nohy k tomu, abychom šli ke všem, kterým je zle.

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; 
vždyť Kristus na sobě zakusil všechna pokušení jako my... (srov. Žid 4,15)

Jako vyvolení Boží oblečte milosrdný soucit... (srov. Kol 3,12)

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, 
a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? (1. Jan 3,17)

-ima-


***
Zpracováno podle knih: 
- Bratr Roger Schutz z Taizé, "Netušená radost"
- Kenneth McAll, "Uzdravení rodových kořenů"
- Giorgio Zevini, "Lectio divina na každý den v roce"
- Madeleine Delbrelová, "Misionáři bez lodí"
Knihy vydalo Karmelitánské nakladatelství.

- www.vira.cz -

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.