Setkání se Svatým otcem - svědectví PDF Tisk E-mail
Napsal Lucie Ševrová   
Pondělí, 05. říjen 2009
  O návštěvě Svatého otce v České republice jsem věděla už asi rok dopředu. Když jsem zjistila, že z naší farnosti bude vypraven autbus do Brna, přihlásila jsem se a ani jsem moc neuvažovala o tom, že bych jela na setkání s papežem do Staré Boleslavi. Jednoduše se mi příliš nechtělo. Představa složitého cestování vlakem a pak ještě spaní pod stanem, či pod širákem na konci září mě nelákala. Ale Božím záměrem patrně bylo, abych do Staré Boleslavi jela, což mi dal najevo tím, že mi na konci srpna zavolal Jenda Váňa, že pro mě má místenku do V. I. P. sektoru. Po této zprávě jsem se rozhodla, že do Staré Boleslavi pojedu. Měla jsem radost z toho, žemi Bůh celkem jasně naznačil, že se mnou ve Staré Boleslavi počítá. Na druhou stranu ale moje obavy z cestování a z nocování neustaly. To jsem však ještě netušila, že Bůh už dopředu i tohle za mě vyřešil, a to způsobem, který by mě ani ve snu nenapadl. Díky několika fajn lidem jsem se rovnou z Brna dostala pohodlně autem do Staré Boleslavi, a nejn to, dokonce pro mě a pro kamarádku, která jela taky, byl připravený nocleh ve zdejší škole, kde jinak přespával jen přípravný tým mládeže. Zkrátka, když už Bůh dává, dává mnohem více, než kam sahají naše očekávání. V sobotu večer jsme tedy šťastně dorazily do Staré Boleslavi, kde jsme se ubytovaly a vydaly se do ulic mšsta, kde probíhal předprogram k samotnému setkání se Svatým otcem. Kolem 23. hodiny jsme se vrátily do školy a zalehly do spacáků. Ráno nás čekla sice náročný, ale požehnaný den.Ve V. I. P. sektoru jsem musela být nejpozději v 8 hodin. Jelikož jsem přesně nevěděla, kudy se dostanu na Proboštskou louku, kde se měla sloužit mše svatá, vstala jsem už před šestou a o hodinu později jsem už seděla ve svém sektoru, ve druhé řadě od podia. Mše svatá měla začít až v 9,45 hod, sledovala jsem tedy předprogram, který probíhal na podiu, a snažila jsem se nemyslet na to, že je mi zima. V tuto chvíli jsem si ještě neuvědomovala, že mě čeká velký zážitek. Vše postupně přicházelo až kolem 9. hodiny, kdy se na brazovce přede mnou začal promítat přímý přenos návštvy Svatého otce v poutní bazilice ve Staré Boleslavi a když jsme posléze sledovali, jak k nám Svatý otec jede uličkami města až na louku. A když moderátoři na podiu oznámili, že Benedikt XVI. je už u nás, naplnila mě vlna našení a hluboké radosti. To jsme ještě ale Sv. otce neviděli. O několik minut později, ale papež projížděl v papamobilu přímo kole našeho sektoru, takže jsme mu mávali ani ne z metrové vzdálenosti. Bylo krásné vidět zblízka pohled Svatého otce, který vyjadřoval velkou radost ze setkání s námi, mladými. Předtím by mě nenapadlo, že mě blízké setkání s ním může tolik obohatit. Vždy jsem si papeže jako hlavy církve vážila, ale říkala jsem si, že pořád je to jen zástupce krista, nikoliv Kristus sám, ale pohled Benedikta XVI. mě natolik nadchnul, že jsem živě pocítila radost z toho, že patřím do katolické církve a byla jsem na ni hrdá. Jsem vděčná za rozmanitost a duchovní bohatství církve a za její hlavu, papeže. Z něho bylo vidět hloubku jeho víry a jeho blízkost s Ježíšem. Uvědomila jsem si důležitost a význam setkání s hlavou katolické církve. Papež mi skrze svou víru zprostředkoval setkání s Tím, kdo vznik církve inicioval. Benedikta XVI. si vážím nejen pro jeho víru, ale také pro jeho ohromnou moudrost a učenost. Od setkání s ním si vždy, když budu číst některé jeho myšlenky, vybavím jeho tvář, která vyzařuje světlo, lásku, pokoj, mudrost. Nadchlo mě též papežovo slovo, jež pronesl ve Staré Boleslavi k mladým. Opět jsme se setkali s hloubkou, pravdivostí a logikou jeho myšlenek, jak je známe z jeho spisů. Fascinuje mě, jak je papež přes svůj vysoký věk bystrý a jak aktuálně a rozumově odpovídá na výzvy dnešní společnosti. Z jeho závěrečné promluvy cituji několik myšlenek, které se mě osobně nejvíce dotkly: „Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!“  S těmito slovy Svatého otce zakončím své svědectví o setkání sním. Na závěr ještě chci kromě lidí, díky nimž jsem se mše svaté ve Staré Boleslavi, poděkovat především Bohu, který mi daroval toto krásné setkání s papežem, díky němuž jsem si uvědomila mnoho skutečností a které mě zase více přiblížilo k Němu samotnému. Bůh sám je nejlepším vůdcem našeho duchovního života, protože nejlépe rozumí našemu srdci a ví přesně, co nám má v kteroukolliv chvíli dát, aby nás přitáhl blíž k sobě. Kéž bychom se Jím nechali vést!
 
Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.