Informace pro návštěvníky města Prostějova a okolí PDF Tisk E-mail
Napsal Bartosova   
Úterý, 03. srpen 2010

 Prostějov i jeho okolí se může prezentovat řadou historických budova a objektů k niž ne v neposlední řadě patří i sakrální stavby. Historie našich chrámů, kaplí i Božích muk byla popsána v odborné literatuře a jistě i okrajově bude zmíněna v publikaci pro rozšíření cestovního ruchu.
Církevní objekty nejsou jen tichou vzpomínkou doby minulých, v jejich prostorách probíhá celoročně čilý život různých společenství. O některých aktivitách se seznámíte na stránkách naší farnosti:Farnost povýšení svatého Kříže,kde objevíte i termíny a čas konání mší svatých.
U kostela Povýšení svatého Kříže ve spolupráci s CMG pracuje celoročně Klub Salesiánského hnutí mladých, který se stará o děti a mladé lidi. Nabízí program s duchovním zaměřením, plným sportu a pobytu v přírodě. Akcí se  účastní asi 1000 dětí a mimo táborů po republice i v zahraničí jsou využívány dvě turistické základny na Staré Vodě a na Annabergu v Jeseníkách.
Živé je společenství mladých rodin u kostela svatého Cyrila a svatého Metoděje na Brněnské, kde je dětem základy křesťanské víry přibližuje společenství Sedmikrásek. Farníci pomáhají mladým vytvořit optimální podmínky a v současné době i za podpory Města Prostějova je rekonstruován objektu Pax v blízkosti kostela i  s přístavbou hygienického zázemí, tak aby bylo možné využívat i pro společenské a kulturní akce setkání všech lidé dobré vůle.
Již svou tradici mám oslava svátku věrozvěstů 5.července, spojená s následným posezením s občerstvením  a také dětmi je velmi vítána nadílka sv.Mikuláše v období jeho svátku o adventní neděli.
V Krasicích působí Křesťanské mateřské centru sv.Markéty, které se pravidelně schází každou středu dopoledne, maminky mají pestrý program pro své ratolesti a domlouvají i akce na víkendy jako je Drakiáda, soutěž v kuličkách, nebo burzu dětského oblečení  apod.
Další skupina maminek připravuje karnevaly pro děti a pro farníky akci „Tanec na konci léta.“
V kostele U Milosrdných bratří probíhají nádherné varhaní koncerty, také obvykle první neděli v měsíci je věnována chvilka meditacím. Celý areál Milosrdných bratří čeká na rekonstrukci s dalším využitím pro společnost ,je to objekt nádherný plný mystické síly.
V kapli u svaté Anny v Drozdovicích se schází každou středu k modlitbě a samozřejmě slaví svátek sv.Anny 26.7. Živo bývá i v kapli u sv.Andělů Strážných.
Tradiční jsou i koncerty v hlavním kostele Povýšení svatého Kříže, adventní zastavení pořádané studeny CMG,kteřís e také podílí na přípravě Křížové cesty v době postní.
Návštěvníci se těší na Živý Betlém, pořádaný v prostorách Rajské zahrady za hlavním ksotelem
Ve farnosti působí společenství neokatechumenů, společenství farníků zajištujících úklid, kruh modlících se maminek a tatínků, společenství scholy a sboru, připravuje se vytvoření společenství ministrantů.Také v naší farnosti pracuje Farní a ekonomická rada.
Je to jen malý výňatek z toho, co se děje, další informace  lze naleznout na internetových stránkách naší farnosti, kde se setkáte i  s aktuálními čísly časopisu INRI,  který vychází 3x ročně ( na hodovou slavnost Povýšení svatého Kříže v září, na 1.adventní neděli a na velikonoce) a přináší aktuální články o dění v naší farnosti i informace, co se připravuje.
Za vším je obrovská píle  aktivních věřících , kněží, jáhnů a řádových sestřiček  počínaje až po  „nosné pilíře“  pár lidiček, které se o jednotlivá společenStví a kostely více starají.
Naši občané i návštěvníci města se mohli s živým společenství církve setkat o Noci kostelů 28.5. ke které se připojila většina kostelů a kaplí v našem kostele a u všech návštěvníků měla tato akce obrovský úspěch.V tomto roce jsme zaznamenali 5 500 vstupů do otevřených objektů. Návštěvníci poznali prostory běžně nepřístupné, vyslechli kulturní program připravovaný s nadšením a láskou. Věřím,že nastíněné aktivity podnítí zvědavost návštěvníků i občanů,  kteří tak budou vnímat dědictví našich otců nejen jako pěknou historickou památku, ale i místo pro duchovní rozjímání a skvělá setkání.

 

členka Farní a  ekonomické rady

MVDr.Zuzana Bartošová
 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.