Kde je PAX a co se tam buduje? PDF Tisk E-mail
Napsal Milos   
Čtvrtek, 16. září 2010

Přes veškeré informace, které již proběhly tiskem jsem neustále dotazována, co vlastně vzniká vedle kostela svatého Cyrila a svatého Metoděje  na Brněnské ulici a proto si dovolím znovu, celý záměr veřejnosti připomenout.

V  tomto roce započala   farnost Povýšení svatého Kříže s vlastní rekonstrukcí a přístavbou objektu PAXU, na Brněnské ulici vedle kostela sv.Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově. Záměrem je vybudovat zde místo pro setkávání lidé dobré vůle, pro kulturní a společenské akce nejen farnosti, ale i občanů a organizací města Prostějova. Farnost získala i veřejnou finanční podporu pro tento záměr, pro rok 2010 je to 70 000Kč od Města Prostějova, za což velmi děkujeme. Předpokládané náklady jsou kolem 500 000Kč na přístavbu, plus cca 50 000Kč na vymalování stávajícího objektu Pax, který byl již částečně rekonstruován.

Akci předcházelo vytvoření projektu, schválení dotčenými orgány, včetně památkářů, vydání územního souhlasu a stavební povolení, Stavebním úřadem v Prostějově. V prostoře mezi kostelem a Paxem by měla vzniknout kuchyňka, WC muži a WC ženy a ZTP. Vlastní objekt Paxu bude  upraven a vybaven pro uvažovaný záměr.


Již nyní náš kostel žije farním společenstvím. Při bohoslužbách je využívána sakristie pro společenství Sedmikrásek-malých dětí s rodiči, kteří formou jejich věku vlastní vstřebávající Boží slovo.Také máme již tradiční setkání s agapem po hodové mši svaté  ke svátku našich věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje  5.7. a svá pozitiva nese i příchod a nadílka sv. Mikuláše v adventní době. Tento rok se celá farnost připojila k Noci kostelů, akce sklidila velký ohlas. I kvůli podobným setkáním tento záměr realizujeme .

V současné době jsou položeny základy přístavby, včetně odpadů a vodoinstalace, je provedena nová elektroinstalace ve vlastní Paxu, opraveny zdi, zasklená okna, zajištěná střecha  objektu.

Myšlenka na setkávání lidé dobré vůle, vzájemné pomoci a využití k společenským a kulturním akcím se rodila již  dříve, v hlavách těch, kteří pomáhali kostel obnovit z prachu a znovu vysvětit. Proto bychom rádi nejen pro dnešní i příští generace v tomto záměru pokračovali. Děkuji touto cestou všem  brigádníkům i všem dárcům, kteří se do díla jakkoliv pozitivně zapojili.
V příštím roce bychom se rádi pustili dál, kdo by chtěl pomoci je vítán, ať již modlitbou, finančně či fyzicky. Těšíme se na Vaši pomoc a zveme Vás mezi nás.                                                                      
                                                        

MVDr. Zuzana Bartošová
členka Farní a ekonomické rady a KDU-ČSL
 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.