Dnešní zamyšlení

Být „jedno“ se všemi

 Pouze radikalitou oběti můžeme být svědky naděje, inspirováni – jak to napsal Jan Pavel II. v encyklice Redemptoris missio – „ samotnou láskou Kristovou, která znamená pozornost, jemnost, slitování, přijetí, ochotu a zájem o problémy lidí“ (č. 89).

Ježíš ukřižovaný ve své solidaritě s posledními, s nejvzdálenějšími, s lidmi bez Boha, otevřel cestu apoštolu národů, aby se „stal pro všechny vším“. Pavel pak sděluje nám křesťanům, jak vypadá skutečný apoštolát: ukázat každému člověku, bez jakékoliv diskriminace, že Bůh je  blízko každému a všechny nesmírně miluje.

Když se stáváme „jedno“ se všemi a s odvahou vidíme každého člověka, i toho zjevně nejvíce hodného pohrdání nebo nepřítele, jako „bližního“ a jako bratra, uskutečňujeme ústřední náplň radostné zvěsti: v Ježíšově kříži se Bůh přibližuje ke každému člověku a nabízí mu odpuštění a vykoupení.

Kard. Francois-Xavier Van Thuan

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2016 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.