Dnešní zamyšlení

Za cenu jakékoli oběti

 Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, Bože jediný ve svém bytí a trojí v osobách, můj prvopočátku i nejvyšší cíli, já ubohý hříšník mám v sobě nejživější city úcty, díků a lásky ke tvé nekonečné dobrotě, kterou jsem mohl skrze milost nezaslouženě poznat. Dojat v hloubi srdce (…) kvůli tolika mým bratřím, kteří ještě nedostali světlo tvého Slova, jsem se rozhodl, že s tvou pomocí ti budu sloužit, a to za cenu jakékoli oběti, jakékoli námahy a nepohodlí, i za cenu vlastního života. To vše pro spásu těch duší, za jejichž vykoupení jsi prolil svou krev.

Blažený den, kdy budu moci velmi trpět pro tak zbožnou a svatou věc. Ale ještě blaženější bude ten, kdy budu shledán hodným za ni prolít svou krev a uprostřed utrpení najít smrt!

Blahoslavený Giovanni Mazzucconi, mučedník

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.