Noc kostelů 28.5.2010 PDF Tisk E-mail
Napsal Milos   
Pondělí, 24. květen 2010

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu. Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci. Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost.

V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění nebo zážitku. Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelích návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, krypty nebo klášterní zahrady. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru, kostel – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Historie začíná v roce 2005, kdy proběhla první Noc kostelů ve Vídni. Během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a modlitebny v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském a Kraji Vysočina. Po úspěšném 1. ročníku, při kterém bylo v kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90 000 návštěvnických vstupů, se návštěvníkům otevřou další kostely a modlitebny po celé České republice. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR. Mezi prvními přihlášenými byly i prostějovské římskokatolické farnosti a Husův sbor.

Noc kostelů bude v České republice a Rakousku v pátek 28. května 2010. Letošní Noc kostelů se bude konat pod záštitou Miloslava kardinála Vlka, administrátora Arcibiskupství pražského, Mons. Dominika Duky, arcibiskupa pražského, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a dalších biskupů. Záštitu také převzali Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje a Martin Novotný, primátor města Olomouce, který mimo jiné řekl: „Jsem tomu velmi rád a doufám, že otevření tradičních i méně známých míst v olomouckých kostelích se stane lákadlem nejen pro věřící. Je mi velkou ctí, že mohu nad touto ekumenickou akcí převzít záštitu“.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma.

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České i Rakouské republice. Hlavním koordinátorem je biskupství. V součinnosti se zapojenými křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci akce a vzájemnou návaznost jednotlivých programů. Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz.

O konkrétním programu našich kostelů budou farníci i prostějovská veřejnost informována na plakátech, farních vývěskách, v místních periodikách. Budeme také rádi, když se přihlásíte s pomocí při organizaci večera a hlídání kostelů. Předem děkujeme všem, kteří budou ochotni přispět nápadem, drobnými dárky nebo finanční částkou k zajištění zdárného průběhu celé akce (informace na www.nockostelu.cz).

Program http://www.dpv.cz/images/stories/program2010.pdf

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.